POLOM o.s. | kostel sv. Kunhuty v Polomu u Trhové Kamenice

Archiv rubrika "Polom o.s."

Nový web Polom.info bude spuštěn na začátku roku 2009

Prozatím prosím používejte blog na www.fravaclavik.com/polom.

Pokračování článku ›

Zahajovací setkání Polom o.s. !!!

Milí přátelé, rádi bychom vás všechny, kdo máte zájem o dění kolem polomského kostela, pozvali na první zahajovací členskou schůzi občanského sdružení „Polom o.s.“. Sdružení by do budoucna mělo kostel vlastnit a „provozovat“. Pokud vás tedy těšilo setkávat se v Polomu na letošních akcích, ať už pracovních nebo čistě zážitkových, a máte chuť pokračovat společně […]

Pokračování článku ›

V září se to povedlo!

Jen stručný komentář k oběma zářijovým akcím: I když bylo komplikované počasí, tak se nám mezi deštivými dny podařilo v obou případech nějak vykličkovat, jak nejlépe to šlo. Víkend 13. a 14. září proběhl ve jménu cídění a čištění, odvážení sutě a pálení a rovnání pořezaných suchých větví. Podstatná práce spočívala v přípravě postamentu pod […]

Pokračování článku ›

Podzimní slavnost 27. září

Již tuto sobotu – 27. září v 14.30h – se doufám všichni uvidíme v Polomu na drobné oslavě pomyslně zakončující letošní práce (ty se však protáhnou do pozdních podzimních dní…). Ta je určena především všem, kdo se na obnově kostela a jeho okolí letos podíleli, ale otevřená je úplně každému, kdo se chce na toto zajímavé […]

Pokračování článku ›

Dvě akce v měsíci září!

Milí přátelé, čas hrůzně pádí vpřed, kola jeho vržou, kdo junák byl – již je kmet! Z tohoto fatálního důvodu bychom chtěli v měsíci září uspořádat v Polomu hned dvě akce, z nichž první je zcela dobrovolná a druhá je téměř povinná. V sobotu a neděli 13. a 14. září pojedeme asi letos naposledy vyvážet […]

Pokračování článku ›

Střecha lodi snesena!

Díky nasazení dvanácti účastníků Střechobraní se nám podařilo sejmout ze střechy lodi zcela shnilý šindel, vytlouci střešní latě a rozebrat krov „co to šlo“. Fotografie z akce najdete opět v naší webové galerii – zde. Všem hrozivě děkujeme, protože bez jejich účasti bychom se stali jedním z nenápadných lišejníkem porostlých šindelů padajících na zem. Příští […]

Pokračování článku ›

Střechobraní 9. a 10. srpna 2008!

Milí přátelé, po delší době Vás oslovuji s prosbou o pomoc s prací při obnově Polomského kostelíka. V době od poslední očistné akce se podařilo díky získaným dotacím opravit korunu zdiva lodi i presbytáře, dozdít záklenky oken a vypadanou klenbu. Prováděcí firma vedená Jiřím Vomelou se ujala realizace stavebně náročných konstrukcí s kvalitou a citlivostí […]

Pokračování článku ›

Založen transparentní účet sdružení Polom o.s.!

Abychom mohli rozvíjet fundrasingové aktivity a nabídnout možným dárcům a sponzorům kontrolu nad vloženými prostředky, založili jsme u Raiffeisenbank tzv. „Transparentní účet“. Bude teď záviset na našich schopnostech dobře formulovat naše vize o budoucnosti areálu a jeho využití a nadchnout možná ty, kdož jsou ochotni věnovat na tyto aktivity finanční prostředky.

Pokračování článku ›

Ministerstvo kultury přispělo na Polom

Včera nám bylo doručeno toužebně očekávané správní rozhodnutí o poskytnutí dotace z Havarijního programu MK ČR. Byla nám schválena částka 1.000.000,- Kč s podmínkou naší 5% spoluúčasti – to je v současné době naše hlavní snaha. Celá dotace bude věnována na dokončení oprav koruny zdiva, opravu krovu a na dočasné zastřešení (bednění a lepenku).

Pokračování článku ›

Grant na podporu vlastníků památek

Podařilo se nám získat finanční prostředky z grantu Pardubického kraje na podporu vlastníků památek. Kraj nám přispěje na opravu koruny zdiva celkem 130 tis. Kč, obec Trhová Kamenice přislíbila ze svého rozpočtu doplnit tzv. povinnou spoluúčast ve výši 20%. Dále Pardubický kraj poskytne finanční prostředky z grantu na podporu vědeckého výzkumu na stavebněhistorický průzkum. Stále […]

Pokračování článku ›

 

MENU

Stránky

Rubrika

Administrace