POLOM o.s. | kostel sv. Kunhuty v Polomu u Trhové Kamenice

O sdružení

Občanské sdružení Polom o.s. usiluje o záchranu ohroženého kostela sv. Kunhuty v Polomu u Trhové Kamenice. Nejde jen o obnovu samotné stavby, ale i snahu oživit toto místo – využívat jej ke kulturním a vzdělávacím aktivitám.

Sdružení bylo povoleno MV ČR dne 6. 5. 2008 a bylo mu přiděleno IČO: 22737189

Hlavní cíle sdružení:

Záchrana kulturního dědictví a péče o něj
Podpora ekologického (odpovědného, šetrného) stavitelství
Podpora nekomerčních uměleckých aktivit
Podpora vzdělávání v oblasti kultury, ekologického stavitelství a životního prostředí
Ochrana životního prostředí, krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny

Formální struktura sdružení, jeho činnost a zásady hospodaření jsou ukotveny ve stanov

 

MENU

Stránky

Rubrika

Administrace